De werkwijze van Fedu-opleidingen

Hoe werken wij?

Op onze goede verzorgde locatie van Fedu Opleidingen in Lisse bieden wij cursussen aan die aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Onze docenten verzorgen de cursussen met oog op innovatie en kwaliteit in afstemming met de klant. Er is binnen het bedrijf meer dan 35 jaar ervaring. Hierdoor kunnen de kandidaten goed geholpen worden. De kandidaten worden aan de hand van praktijk voorbeelden meegenomen in samenwerking met de theorie.

Door de opzet van onze locatie met een diversiteit aan installaties kunnen wij snel schakelen bij nieuwe ontwikkelingen. Met enige regelmaat zullen wij ook onze installatie aanpassen met andere mogelijkheden om de ervaringen bij de kandidaten zo breed mogelijk te houden, passend bij hun eigen werkgebied. Onze kandidaten staan centraal met hun eigen ervaringen en ontwikkelingen.
Iedere kandidaat krijgt toegang tot een eigen Fedu Portal met daarin, de planning, lesmaterialen, toegang tot de digitale leeromgeving en de mogelijkheid om te communiceren met de docent.
De behaalde certificaten kunnen in de Fedu Portal opgeslagen worden, evenals eerder behaalde certificaten.

Wij geloven in een laagdrempelige, flexibele en persoonlijke benadering en kijken ernaar uit u te ontvangen!
Wilt u meer informatie over onze cursussen neem contact met ons op.

Wij verzorgen onderstaande cursussen volgens het Stipel programma.
Hiermee behalen de kandidaten een Stipel certificaat om veilig te werken aan elektrische installaties binnen hun vakgebied.

 

Deze vakgebieden kunnen zijn: 

  • NEN3140 – Laagspanning
  • BEI BLS
  • NEN3840 – Hoogspanning
  • BEI BHS – distributie-MS

 

IV Installatie Verantwoordelijke
De cursist kan veilig werken op het gebied van elektrische installaties. De cursist is op de hoogte van de mogelijke gevaren en kan deze herkennen en voorkomen. Ook kent de cursist alle relevante en noodzakelijke wetten, regels, PBM’s en kan hier op de juiste wijze mee omgaan. 

WV Werkverantwoordelijke
De cursist weet wat de juiste wijze is om veilig te werken volgens de geldende wetten, regels en het gebruik van PBM’s. De cursist handhaaft en controleert het gebruik en de toepassing van veiligheidsmaatregelen en zorgt voor onderlinge communicatie en duidelijkheid. 

VP Vakbekwaam persoon
De cursist weet op welke wijze NEN3140 en NEN3840 moet worden toegepast tijdens de werkzaamheden in een elektrische bedrijfsomgeving. Hieronder vallen belangrijke zaken waaronder noodzakelijke procedures met betrekking tot het spanningsloos maken, het uitvoeren van een schakelbericht en het lezen van een elektrische schema's. 

VOP Voldoende Onderricht Persoon
De cursist is bevoegd werkzaamheden uit te voeren met een beperkt elektrisch risico. De cursist weet wat de risico’s zijn en hoe hier op de juiste wijze mee om te gaan volgens de bijhorende wet- en regelgeving middels de NEN3140 en NEN3840 normen.  

Klik hier voor volledig overzicht van alle cursussen

Onze examens worden onafhankelijk afgenomen door Tension Examens B.V.