Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning


Direct reserveren

Startdatum: 26-01-2024 Plekken beschikbaar: 6

Cursusdagen

26-01-2024 08:30:00 - 16:30:00

Examen
01-02-2024 08:30:00 - 14:30:00

Introductie: 

Voor het elektrotechnisch vakgebied is het belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Ongevallen en incidenten moeten voorkomen worden.

Deze cursus leert u als voldoende onderricht persoon wat de vakbekwaamheidseisen zijn en hoe hier mee omgegaan moet worden. Om dit te bereiken volgen wij de richtlijnen van Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en de daarbij behorende sectie(s). 

Als voldoende onderricht persoon leert u in deze cursus hoe u veilig te werk kunt gaan in de elektrotechnische branche om het risico op ongevallen te verkleinen.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Als werkgever wilt u kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de mensen waarmee u werkt. Daarom hebben wij een onafhankelijk examenbureau die voor ons het examen afneemt. Deze staan onder controle van DEKRA Persoonscertificatie. Wij geloven dat alleen op deze manier uw certificaat ook de waarde heeft zoals u dat mag verwachten. 


Inhoud:

Theorie
  • Bekend worden met de Wet- en Regelgeving zoals vanuit de Arbowet is bedoeld
  • Herkennen van onveilige situatie en adequaat kunnen optreden om verdere gevaren te voorkomen.
  • Stelsels en (Veiligheids) Ketens
  • Gevaren van elektriciteit voor de mens, elektrocutie en vlambogen
  • Bedieningen en veiligigheidsmaatregelen

Praktijk
  • Beperkte bedieningshandelingen om een installatie of onderdeel daarvan veilig te stellen.
  • Veilig werken aan of nabij een elektrische laagspanning installatie. 
  • Gebruiken maken van hulpmiddelen en of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)