Installatie- Werkverantwoordelijke laagspanning


Direct reserveren

Startdatum: 15-07-2024 Plekken beschikbaar: 4

Cursusdagen

15-07-2024 08:30:00 - 16:30:00
17-07-2024 08:30:00 - 16:30:00
22-07-2024 08:30:00 - 16:30:00
24-07-2024 08:30:00 - 16:30:00

Examen
30-07-2024 08:30:00 - 14:30:00

Introductie:

Voor het elektrotechnisch vakgebied is het belangrijk dat er veilig gewerkt wordt. Ongevallen en incidenten moeten voorkomen worden.

Deze cursus leert u als Installatieverantwoordelijke hoe u de organisatie rondom uw elektrische installatie, goed en veilig inricht met duidelijke processen en voorschriften. Om dit te bereiken volgen wij de richtlijnen van Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en de daarbij behorende sectie(s). 

Als werkverantwoordelijke leert u in deze cursus hoe u alle veiligheidsaspecten kunt herkennen en toepassen. Het werkgebied is uw verantwoordelijkheid en daarmee ook de personen die voor uw aan het werk zijn.

De cursus wordt afgesloten met een examen. Als werkgever wilt u kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de mensen waarmee u werkt. Daarom hebben wij een onafhankelijk examenbureau die voor ons het examen afneemt. Deze staan onder controle van DEKRA Persoonscertificatie. Wij geloven dat alleen op deze manier uw certificaat ook de waarde heeft zoals u dat mag verwachten. 


Inhoud:

Theorie
 • Kennis van de nationale netwerken
 • Bekend worden met de Wet- en Regelgeving zoals vanuit de Arbowet is bedoeld
 • Herkennen van onveilige situatie en adequaat kunnen optreden om verdere gevaren te voorkomen
 • Stelsels en (Veiligheids) Ketens
 • Toestellen voor opwekking
 • Werking van UPS systemen
 • Gevaren van elektriciteit voor de mens, elektrocutie en vlambogen
 •  Beveiligingen
 • Schakelmaterialen en railsystemen
 • Het maken van werkinstructies
Praktijk
 • Bedieningshandelingen om een installatie of onderdeel daarvan veilig te stellen
 • Schriftelijke opdrachten maken om een installatie te laten veiligstellen
 • Schriftelijke opdrachten voor het (laten) uitvoeren van veiligheidshandelingen
 • Veilig werken aan of nabij een elektrische installatie. Hoog- of Laagspanning
 • Gebruiken maken van hulpmiddelen en of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)