BEI BLS VP netten of meterkast


Direct reserveren

Startdatum: 01-02-2024 Plekken beschikbaar: 6

Cursusdagen

01-02-2024 08:30:00 - 16:30:00
08-02-2024 08:30:00 - 16:30:00
15-02-2024 08:30:00 - 16:30:00

Examen
21-02-2024 08:30:00 - 14:30:00

Profiel:

Een VP LS-netten is binnen de LS-distributie een persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor het uitvoeren van:

  • standaard- en beperkte bedieningshandelingen,
  • alle (niet-) elektrotechnische werkzaamheden in de LS-netten en aansluitingen,
  • de bijbehorende veiligheidsmaatregelen
  • de bijbehorende metingen en beproevingen
  • het houden van toezicht
  • het ploegleiderschap

Een Vakbekwaam Persoon LS-netten is regelmatig als zodanig werkzaam.


Toelatingseisen:

Een aanmelding voor een examen wordt door de exameninstelling in behandeling genomen nadat een bekwaamheidsverklaring is overlegd. In deze bekwaamheidsverklaring zijn de ter zake doende certificaten, getuigschriften, diploma’s en/of verklaringen aangegeven. De Certificerende Instelling, of namens deze de Exameninstelling, stelt vast of de kandidaat over de juiste vaktechnische en veiligheidstechnische bekwaamheden beschikt en daarmee voldoet aan de eisen om tot het examen te worden toegelaten (screening). 

Deze screening gebeurt aan de hand van de lijst 'Opleidingseisen BEI BLS'

De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig en aantoonbaar VCA certificaat.
Daarnaast geldt de volgende opleidingsroute van Netbeheer Nederland:

huidige opleidingsroute:
Monteur laagspanningsdistributie (crebo 25769)
of
Verklaring ROC en Stichting BLEI afronding modules niveau 2 Crebo 25769,
geldt alleen tijdens een opleiding op niveau 3 (Crebo 25765).Toepassingsgebied:

De LS-distributie omvat alle LS in de openbare elektriciteitsvoorziening:

  • het LS-deel in de MS/LS-stations (stations voor de omzetting van MS naar LS);
  • LS-netkasten (verdeel-, sectie- en koppelkasten);
  • LS-kabels, LS-leidingen en LS-aansluitingen;
  • de bijbehorende LS-bedrijfsinstallaties (accu’s, secundair en tertiair).